Hem

Ett forum för information om Aspvik, Värmdö

1 – Här kan du läsa förfrågningar till kommunalråd Kristina Lång och bygglovshandläggare Mikael Sköldberg om pågående nybyggnation på fastigheten  Aspvik 1:84, Aspviks Gård i Värmdö kommun.

2 – Här kan du läsa Värmdö kommuns beviljande av bygglov för Aspvik 1:84 (2021-03-18). Dnr BYGG.2020.7452

3 – Svaret på förfrågan.
Här läser du svaret på förfrågan till kommunalråd Kristina Lång och bygglovshandläggare Mikael Sköldberg enl punkt 1 ovan.

4 – Överklagandet till Länsstyrelsen. Här läser du överklagandet av svaret på förfrågan till kommunalrådet och bygglovshandläggaren enl punkt 3 här ovan.

5 – Fråga på infomöte 22 mars 2022

Se Digitalt informations-möte och medborgarenkät om Aspvik, klicka!

Annons i Nacka Värmdö Posten mars 2022
Annons i Nacka Värmdö Posten februari 2022
Annons i Nacka Värmdö Posten december 2021
Annons i Nacka Värmdö Posten oktober 2021