Överklagan

Överklagande till Länsstyrelsen

Här kan du läsa överklagandet av tillsynsärendet till Länsstyrelsen av handläggarens delegationsbeslut om nybyggnation på Aspviks Gård.

Av Regeringsbeslutet, som gäller för fastigheten, framgår att kopior skickats till ägaren Aspviks Gård AB och Värmdö kommun för att det skall efterföljas. Det har båda gjort från 1994 till 2020 då efterlevnaden av regeringsbeslutet  avbryts.

Överklagandet till Länsstyrelsen2021-12-01
bilaga1: Regeringsbeslutet1994-10-20
bilaga2: Naturvårdsverkets överklagande1991-10-18
bilaga3: Förfrågan, Kristina Lång1991-09-03
bilaga3: Förfrågan, Mikael Sköldberg,2021-09-03