Svaret på förfrågan

Här kan du läsa svaret på förfrågningar till kommunalråd Kristina Lång och bygglovshandläggare Mikael Sköldberg om pågående nybyggnation på Aspvik 1:84, Aspviks Gård.

Klicka. nedanstående pdf-ikon för att läsa svaret.

Den 8 december inkom överklagande av detta beslut till Värmdö kommun.
Överklagandet kommer att publiceras.