Förfrågan

Här kan du läsa förfrågningar till kommunalråd Kristina Lång och bygglovshandläggare Mikael Sköldberg om pågående nybyggnation på fastigheten  Aspvik 1:84, Aspviks Gård i Värmdö kommun. Klicka!

Förfrågan Dnr BYGG.2021.4733.

Bilder

Bild på arbetet vid Aspviks Gård