A Begäran om yttrande

Begäran om yttrande från bygglovshandläggare Peter Leeb på Bygg- och miljöavdelningen gällande enbostadshus på Aspvik 1:38