Hasselsnok

Hasselsnoken i Aspvik

Här kan du läsa om bygglovsärende BYGG 2023.4497:

JM tänker bebygga fastigheten Aspvik 1:38 där den fridlysta djurarten hasselsnoken finns.

  • A – Begäran om yttrande från bygglovshandläggare Peter Leeb på Bygg- och miljöavdelningen gällande enbostadshus på Aspvik 1:38, klicka
  • B – Brev till Peter Leeb med begäran om komplettering av översända handlingar för att kunna avlämna ett korrekt underbyggt yttrande, klicka
  • C – Utdrag ur inledningen till Hasselsnoksutredning Aspvik. Värmdö kommun 20 08 27, klicka